Άδεια Οδήγησης

Χρειάζεται να αλλάξω την Ελληνική άδεια οδήγησης;

Εφόσον η άδεια παραμονής σας στην Ελβετία είναι διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους, τότε χρειάζεται να αλλάξετε την Ελληνική άδεια οδήγησης με Ελβετική. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω την Ελληνική άδεια οδήγησης;

Προτού συμπληρωθεί το πρώτο έτος διαμονής σας στην Ελβετία:

(οι πληροφορίες έχουν μεταφραστεί απο εδώ)

  • Συμπληρώνετε τη σχετική φόρμα.
  • Το πεδίο 3 της προηγούμενης φόρμας πρέπει να συμπληρωθεί και να σφραγισθεί από οπτικό αφού περάσετε από μία εξέταση όρασης! Πηγαίνετε με το χαρτί σε ένα κατάστημα οπτικών και τους ρωτάτε αν έχουν το αντίστοιχο τέστ. (Το κόστος εξαρτάται από το κατάστημα).
  • Θα πρέπει στη συνέχεια να περάσετε από το Contrôle des habitants με την άδεια παραμονής σας προκειμένου να επικυρώσουν το εγγραφο.
  • Αφού συμπληρώσετε το χαρτί, το πηγαίνετε στην υπηρεσία «Service des automobiles et de la navigation» να υποβάλετε τα χαρτιά σας (Για την Λωζάννη η διεύθυνση είναι Av. du Grey 110, 1014 Lausanne).
  • Να γνωρίζετε ότι είναι πιθανόν, ανάλογα με την περίπτωση, να σας ζητήσουν να μεταφράσετε το ελληνικό δίπλωμα οδήγησης, επειδή δεν υπάρχει το ονοματεπώνυμο με λατινικούς χαρακτήρες. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του κάθε υπαλλήλου το αν θα δεχθεί ή όχι το δίπλωμα χωρίς τη μετάφραση. Να επιμείνετε όσο μπορείτε και να έχετε μαζί σας για καλό και για κακό το δίπλωμα οδήγησης, το οποίο έχει το όνομα με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες.

Επιπλέον να έχετε μαζί σας:

  • Μία έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 35x45mm.
  • Ελληνική άδεια οδήγησης.
  • Άδεια Παραμονής.