Ασφάλιση έναντι τραυματισμών/ατυχημάτων

Όλοι οι εργαζόμενοι στο EPFL πληρώνουν αυτόματα από το μισθό τους ασφάλιση ατυχήματος/τραυματισμού. Αυτή η ασφάλεια στην ουσία καλύπτει τα ιατρικά έξοδα οποιουδήποτε μη εσκεμμένου σωματικού τραυματισμού κατά τη διαδρομή σπίτι-γραφείο και κατά τη διάρκεια της εργασίας. Σε κάποιες περιπτώσεις η ασφάλεια αυτή μπορεί και να καλύπτει και ατυχήματα εκτός ωραρίου εργασίας, οπότε αν έχεις κάποιο ατύχημα, καλύτερα να απευθυνθείς στον υπεύθυνο του Ressources Humaines του εργαστηρίου σας. Αυτή η ασφάλεια σας καλύπτει μόνο σε περίπτωση ατυχήματος και σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά την ασφάλεια υγείας.