Αυτοκίνητο στη Λωζάννη

Αν διαμένετε στην Ελβετία είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να έχετε ελβετική άδεια οδήγησης/ δίπλωμα (δείτε το σχετικό άρθρο). Υπάρχει περίοδος χάριτος ενός έτους από την ημερομηνία που θα φτάσετε στην Ελβετία.
Είστε επίσης υποχρεωμένοι να εισάγετε το αυτοκίνητό σας εντός του έτους. Ως εκ τούτου, είναι δυνατόν να έρθετε στην Ελβετία με το αυτοκίνητό σας και να αποφασίσετε εντός αυτού του πρώτου έτους, εάν θέλετε να το κρατήσετε ή όχι.