Πλοίο

Βαρκαδα στη λίμνη? Γιατί οχι?

Πληροφορίες υπάρχουν στο CGN – compagnie generale de navigation και στα Αγγλικά.

Ισχύουν οι διάφορες κάρτες απεριορίστων/εκπτώσεων που ισχύουν και για τρένα/λεωφορεία.