Φοιτητές Ph.D./Post-Doc

Εντός 15 ημερών από την άφιξη σας, πρέπει να κάνετε αίτηση στο δήμο ή στα γαλλικά «Commune», στην υπηρεσία Contrôle des Habitants. Στο καντόνι του Vaud υπάρχουν πολλά communes, χωρισμένα σε 10 περιοχές. Το commune στο οποίο θα πάτε πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ανήκει η διεύθυνση που θα δηλώσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διεύθυνση που θα δηλώσετε δεν χρειάζεται να είναι μόνιμη, μπορεί να είναι και προσωρινή (π.χ. από ξενοδοχείο, σπίτι φίλου, συγγενή). Όταν όμως αλλάξετε διεύθυνση πρέπει να δηλώσετε την αλλαγή στον δήμο. Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα παρακάτω:

  • Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες

  • Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (συνήθως χρειάζονται 2 αλλά καλό είναι να έχετε περισσότερες). Γενικότερα μπορείτε να βρείτε αυτόματο μηχάνημα για φωτογραφίες είτε στο κτήριο που κάνετε αίτηση (όχι σε όλα), στο σταθμό της Λωζάννης και αλλού (ενδεικτική τιμή: 4 φωτογραφίες 8 ελβετικά φράγκα)

  • Χαρτί που ζητάτε από το τμήμα RH (Human Resources) που είναι υπεύθυνο για το doctora program στο οποίο ανήκετε. Για να πάρετε αυτό το χαρτί πρέπει να έχετε ήδη υπογράψει συμβόλαιο εργασίας.

Αφού κάνετε την αίτηση για την άδεια παραμονής, ζητήστε να σας δώσουν ένα πιστοποιητικό κατοικίας ή στα γαλλικά Attestation de Résidence. Μπορείτε να το λάβετε την επόμενη μέρα από την αίτηση σας και το βγάζετε φωτοτυπία για να το χρησιμοποιήσετε όπου σας ζητήσουν διεύθυνση (π.χ. τράπεζα).

Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας αρκετά λεφτά, περίπου 200 ελβετικά φράγκα, διότι η άδεια παραμονής (ενδεικτικά 100CHF) και το πιστοποιητικό κατοικίας (ενδεικτικά 12CHF) κοστίζουν και οι τιμές διαφέρουν από δήμο σε δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και ερωτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το official site of contant Vaud ή το Population Service [Avenuede Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tel. +41 21 316 4646, Email: info.population@vd.ch (general questions) και info.etrangers@vd.ch (precise questions)]

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στην γραμματεία του προγράμματος στο οποίο ανήκετε ή και στη γραμματεία του εργαστηρίου σας, σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα.