Φοιτητές Bachelor/Master

Εντός 15 ημερών από την άφιξη σας, πρέπει να κάνετε αίτηση στο δήμο ή στα γαλλικά «Commune», στην υπηρεσία Contrôle des Habitants. Στο καντόνι του Vaud υπάρχουν πολλά communes, χωρισμένα σε 10 περιοχές. Το commune στο οποίο θα πάτε πρέπει να είναι εκείνο στο οποίο ανήκει η διεύθυνση που θα δηλώσετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η διεύθυνση που θα δηλώσετε δεν χρειάζεται να είναι μόνιμη, μπορεί να είναι και προσωρινή (π.χ. από ξενοδοχείο, σπίτι φίλου, συγγενή). Όταν όμως αλλάξετε διεύθυνση πρέπει να δηλώσετε την αλλαγή στον δήμο. Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να έχετε μαζί σας είναι τα παρακάτω:

  • Διαβατήριο ή αστυνομική ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες

  • Έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (συνήθως χρειάζονται 2 αλλά καλό είναι να έχετε περισσότερες). Γενικότερα μπορείτε να βρείτε αυτόματο μηχάνημα για φωτογραφίες είτε στο κτήριο που κάνετε αίτηση (όχι σε όλα), στο σταθμό της Λωζάννης και αλλού (ενδεικτική τιμή: 4 φωτογραφίες 8 ελβετικά φράγκα)

  • Χαρτί εγγραφής στο EPFL/UNIL. (Φοιτητές του EPFL μπορούν να τυπώσουν το χαρτί αυτό από το φοιτητικό λογαριασμό τους στο isacademia κάτω από τον τίτλο enrolment certificate)

  • Μεταφρασμένα έγγραφα από την τράπεζα στα οποία να αναφέρεται το ποσό χρημάτων στο λογαριασμό των γονιών σας (ή την κίνηση λογαριασμού) τουλάχιστον για τους 3 τελευταίους μήνες. Τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν έχουν κάποια standard δομή; η δομή εξαρτάται από την τράπεζα και πρέπει να φέρει υπογραφή/σφραγίδα της τράπεζας.

  • Την συγκεκριμένη αίτηση υπογεγραμμένη από τους γονείς σας. Ουσιαστικά με τα 2 τελευταία έγγραφα οι γονείς σας εγγυώνται ότι θα σας  καλύψουν οικονομικά για το χρονικό διάστημα των σπουδών σας.

Αφού κάνετε την αίτηση για την άδεια παραμονής, ζητήστε να σας δώσουν ένα πιστοποιητικό κατοικίας ή στα γαλλικά Attestation de Résidence. Μπορείτε να το λάβετε την επόμενη μέρα από την αίτηση σας και το βγάζετε φωτοτυπία για να το χρησιμοποιήσετε όπου σας ζητήσουν διεύθυνση (π.χ. τράπεζα).

Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας αρκετά λεφτά, περίπου 200 ελβετικά φράγκα, διότι η άδεια παραμονής (ενδεικτικά 100CHF) και το πιστοποιητικό κατοικίας (ενδεικτικά 12CHF) κοστίζουν και οι τιμές διαφέρουν από δήμο σε δήμο.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και ερωτήσεις μπορείτε να επισκεφθείτε το official site of canton Vaud ή το Population Service [Avenuede Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tel. +41 21 316 4646, Email: info.population@vd.ch (general questions) και info.etrangers@vd.ch (precise questions)]