Άδεια παραμονής

Η άδεια παραμονής (στα Γαλλικά permit de sejour) είναι η ταυτότητα σας στην Ελβετία. Αναγνωρίζεται σε όλη την Ελβετία και είναι απαραίτητη όταν έρχεστε σε επαφή με τις αρχές. Ακόμη, είναι απαραίτητη για να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό και να έχετε πιστωτική κάρτα στο όνομά σας από Ελβετική τράπεζα. Συνήθως, από την στιγμή που θα κάνετε αίτηση, θα περιμένετε από 2 βδομάδες μέχρι 3 μήνες για να εκδοθεί.

Μέχρι να εκδοθεί η άδεια παραμονής πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα πιστοποιητικό κατοικίας που σας δίνετε με την κατάθεση των αναγκαίων εγγράφων για την έκδοση της άδειας παραμονής.