Πριν φύγω από Ελλάδα

Απαραίτητα χαρτιά

  • Αστυνομική ταυτότητα (με λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο. Κατά προτίμηση να φέρετε διαβατήριο διότι έχει bar code και πιθανόν να κάνει σε κάποια πράγματα τη ζωή σας πιο εύκολη.
  • Αν έχετε ασφάλιση υγείας από την Ελλάδα, θα πρέπει να βγάλετε και να φέρετε την ευρωπαική κάρτα ασφάλισης υγείας από το φορέα σας.
  • Να φέρετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα επικυρωμένα και μεταφρασμένα που θα σας ζητήσει η γραμματεία του προγράμματός σας.
  • Έγχρωμες Φωτογραφίες τύπου ταυτότητας. Θα τις χρειαστείτε για διάφορες διαδικασίες, π.χ. άδεια παραμονής, κάρτα για Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, φοιτητική κάρτα Camipro κλπ, οπότε καλό είναι να φέρετε, ώστε να μην τρέχετε εδώ…

Για Bacheror/Master φοιτητές

  • Μεταφρασμένα έγγραφα από την τράπεζα, τα οποία να λένε το ποσό των χρημάτων στο λογαριασμό των γονιών σας για τουλάχιστον τους τελευταίους 3 μήνες.
  • Μεταφρασμένα αντίγραφα της φορολογικής δήλωσης των γονιών σας.
  • Είναι απαραίτητο οι γονείς σας να έχουν συμπληρώσει και υπογράψει την αίτηση.
  • Φωτοτυπίες από τις ταυτότητες των γονιών σας.

Αυτά τα έγγραφα είναι απαραίτητα διότι οι master και bachelor δεν έχουν μισθό στην Ελβετία, οπότε οι αρχές και τα μεσιτικά γραφεία δεν έχουν κανένα τρόπο να γνωρίζουν την οικονομική σας κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο, οι γονείς σας ουσιαστικά εγγυώνται ότι έχουν τη δυνατότητα να σας καλύψουν οικονομικά κατά τη διάρκεια των σπουδών σας. Τα πρώτα δύο έγγραφα χρειάζονται για την αίτηση για άδεια παραμονής, ενώ σε συνδυασμό με τα δυο τελευταία μπορείτε να κάνετε αίτηση για διαμέρισμα εκτός εστιών.