2014 – 2015

10 Ιουνίου 2014 – 9 Ιουνίου 2015

 

Επίθετο Όνομα Θέση Μονάδα
Όλμα Ματθαίος Αλέξανδρος Πρόεδρος EPFL
Μαυρίδου Αναστασία Αντιπρόεδρος EPFL
Σκαλιστής Στέφανος Ταμίας EPFL
Γαζάκη Μαρία Γραμματέας EPFL
Κουκουλομμάτης Βασίλης Μέλος External