Καταστατικό

Μπορείτε να βρείτε το καταστατικό της ένωσης εδώ (στα γαλλικά).