2013 – 2014

21 Μαΐου 2013 – 10 Ιουνίου 2014

 

Επίθετο Όνομα Θέση Μονάδα
Όλμα Ματθαίος Αλέξανδρος Πρόεδρος EPFL
Μαυρίδου Αναστασία Αντιπρόεδρος EPFL
Γαζάκη Μαρία Ταμίας EPFL
Άνθης Αλέξανδρος Γραμματέας UNGE
Βερριόπουλος Νιόβη Μέλος UNIL