2012 – 2013

29 Μαΐου 2012 – 21 Μαΐου 2013

 

Επίθετο Όνομα Θέση Μονάδα
Κουφογιάννης Ιωάννης Πρόεδρος EPFL
Όλμα Ματθαίος Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος EPFL
Τσιρανίδου Ευγενία Ταμίας EPFL
Κούκουνας Κωνσταντίνος Γραμματέας UNIL
Μαυρίδου Αναστασία Μέλος EPFL
Μπουρόπουλος Διονύσιος Μέλος UNIL
Κοράκης Αχιλλέας Μέλος UNIL
Βερριόπουλος Νιόβη Μέλος UNIL