2011- 2012

22 Μαρτίου 2011 – 29 Μαΐου 2012

 

Επίθετο Όνομα Θέση Μονάδα
Αναστασιάδου Λουκία Μαρία Πρόεδρος UNIL
Κουκιάς Ανδρέας Γραμματέας EPFL
Κουφογιάννης Ιωάννης Ταμίας EPFL
Χαλικόπουλος Δημήτριος Μέλος EPFL
Κούκουνας Κωνσταντίνος Μέλος UNIL