2015 – 2016

10 Ιουνίου 2015 – 31 Μαΐου 2016

 

Επίθετο Όνομα Θέση Μονάδα
Βλάχου Χριστίνα Πρόεδρος EPFL
Σαραντάκος Γεώργιος Αντιπρόεδρος EPFL
Κουκουλομμάτης Βασίλειος Ταμίας External
Κουράκου Γεωργία Γραμματέας Unil
Κατσή Χριστίνα Μέλος EPFL
Γεωργόπουλος Λεωνίδας Μέλος External
Γκούμας Αλέξανδρος Μέλος Hemu Lausamme